Historie a současnost


O společnosti

Společnost AWAKKS vznikla v roce 2008, jako skupina specialistů v oblasti pyrotechniky a služební kynologie. Tato skupina je dnes tvořena bývalými příslušníky ozbrojených složek s dlouholetou praxí v uvedených oborech, kteří i nadále dlouhodobě spolupracují s příslušnými útvary Armády ČR a Policie ČR. Jako první svého druhu v České republice nabízí na základě patřičných oprávnění pro civilní potřebu dále uvedené komplexní služby.

Společnost AWAKKS je zaměřena na výcvik služebních psů pro speciální práce, a to zejména na pachové práce spojené s vyhledáváním výbušnin případně i dalších zájmových pachů. Základní výcvik je prováděn ve výcvikovém středisku společnosti na vlastním cvičebním polygonu. Tento druh výcviku patří k nejsložitějším v oblasti celé služební kynologie. Společnost disponuje i dalšími spolupracovníky, kteří jsou zaměřeni na výcvik psů v oblasti pátracích a hlídkových psů. Společnost AWAKKS v současnosti nabízí služby spojené s preventivními bezpečnostními prohlídkami na vyhledávání výbušnin a drog v objektech, dopravních prostředcích a dalších zájmových místech. Společnost AWAKKS vyznává filozofii propojení moderních výukových procesů výcviku služebních psů s výkonem bezpečnostní praxe v návaznosti na uplatňování nejnovějších poznatků v oblasti služební kynologie. V současnosti je tento směr rozšířen i o výchovu služebních psů pro partnerské společnosti nebo klienty s možností vytvoření vzdělávacích kurzů podle potřeb partnera či klienta.

Poradenství v oblasti bezpečnostních služeb nabízí také naše partnerská společnost WAKKENHAT.

Historie

Společnost AWAKKS s.r.o. vychází při své činnosti z historických tradic služební kynologie na území České republiky. Vznik služební kynologie se datuje k roku 1909, kdy zásluhou tehdejšího četnictva byli zakoupeni první dva psi k výkonu služby. Tito psi byli využíváni zejména k ochraně četníků před útoky směřovanými na jejich osobu. V roce 1913 byly již zřízeny stanice policejních psů, kdy se začalo s úspěchem využívat jejich předností k dopadení pachatelů. Zejména se jednalo o sledování pachu zanechaného osobou pachatele na místě činu s jeho následným fyzickým zadržením. Jednalo se tedy o upotřebení vysoce vyvinutého čichu psa (až stonásobně vyšší než u člověka) a jeho schopností vyvinout na krátkou vzdálenost vysokou rychlost a značné síly stisku čelistí při zakousnutí.